Contextanalyse

  • Contextanalyse
  • stakeholdersanalyse
  • Missie, visie, kernwaarden en doelen
  • Risicoanalyse en kansen
  • Uitsluitingscriteria
1.2 Stakeholderanalyse Naast het uitvoeren van een contextanalyse, is het van belang je stakeholders in kaart te brengen. Dit doe je door middel van een stakeholdersanalyse. Je behoort als organisatie te weten wie je belanghebbenden zijn en wat hun behoeften en verwachtingen zijn. Stakeholders kunnen namelijk effect hebben (positief of negatief ) op het bereiken van je doelen op diverse niveaus in de organisatie (denk aan klantniveau, teamniveau of op het afdelingsniveau). Stakeholders en de eigen organisatie hebben belangen en impact op jouw organisatie, wanneer je beide aspecten kent dan kun je daar effectief op inspelen. Bij belanghebbenden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan cliënten, potentiële cliënten, gemeenten, verzekeraars, inspecties en andere vormen van overheidstoezicht. In de bijlage is een format voor een stakeholdersanalyse toegevoegd. Deze kan gebruikt worden om de stakeholders van jouw organisatie in kaart te brengen. Let er op dat het niet verplicht is al deze stappen te volgen. Het belangrijkste is dat jij als organisatie je stakeholders in kaart gebracht hebt en dit ook kunt aantonen.
1.1 Contextanalyse Voor je begint met het opstellen van de missie en visie van je organisatie, is het van belang een contextanalyse uit te voeren. Dit is een methode om de maatschappelijke omgeving waarin je je als organisatie bevindt in kaart te brengen. Zo weet je als organisatie waar je aandacht aan moet geven, rekening mee moet houden en op kan sturen. Een belangrijk onderdeel van de context waarin jouw organisatie zich bevindt is wet- & regelgeving. Relevante wet- en regelgeving is bijvoorbeeld te vinden op de website van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of via branche- en/of beroepsorganisaties. Ook relevante wet- en regelgeving die in de maak is en mogelijk consequenties heeft voor de organisatie, dien je in de gaten gehouden, denk bijvoorbeeld aan de meldingsplicht in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Tip: Denk naast zorgwetgeving ook aan andere belangrijke wetgeving zoals de Arbowet. Onderstaand document kun je gebruiken om jouw context in kaart te brengen.