Super Basis GGZ
Kortdurende behandeling GZ Psycholoog
Super Basis GGZ
Direct inzicht in de wachttijden

Overspanning en burn-out

Overspannen of burn-out. U heeft er vast wel wel eens van gehoord of zelfs mee te maken gehad. Maar wat is het nu precies? Indien u te veel stress ervaart, kunt u overspannen raken. Vaak zorgen een aantal zaken samen voor te veel spanning, zoals langdurige spanningen in uw privésituatie of op het werk waarbij u niet direct voor een oplossing kunt zorgen. Gebeurt er veel in korte tijd? Het verwerken van deze gebeurtenissen kost u energie en tijd. Als het u niet goed lukt om deze gebeurtenissen te verwerken of als een aantal zaken verkeerd mislopen, kan dat zorgen voor overspannenheid. Indien u te lang last heeft van stress en uw lijf kan zich niet herstellen van stress, kunt u een burn-out krijgen. Uw 'reserves' zijn dan op en uw lichaam en geest zijn uitgeput. Wanneer u burn-out bent, bent u oververmoeid, voelt u zich fysiek en mentaal uitgeput en bent u niet goed in staat om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

Symptomen overspanning

Wanneer u overspannen bent, kunnen de volgende symptomen voorkomen:

- vermoeidheid slaapproblemen
- prikkelbaar zijn
- niet tegen drukte of lawaaikunnen
- gemakkelijk huilen en/of huilbuien
- piekeren
- een gejaagd gevoel
- emotionele instabiliteit
- neerslachtigheid
- verward
- vergeetachtig
- concentratieproblemen


Naast bovenstaande symptomen, kunnen bij overspannenheid kunnen ook lichamelijke klachten voorkomen. U kunt bijvoorbeeld last hebben van hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, pijn op de borst, hartkloppingen en/of buikpijn.

Verschil overspanning en burn-out

Een deel van de symptomen die zowel bij overspannen als een burn-out voorkomen zijn vergelijkbaar. Denk aan concentratieverlies, onrustig zijn en/of slapeloosheid. Echter, het verschil zit in de ernst en in de duur van de klachten. Hierbij is het belangrijkste verschil de mate van uitputting. Overspannenheid is omkeerbaar. Dat betekent dat als u de oorzaak van de stress wegneemt, u snel weer herstelt. Dit geldt niet voor een burn-out. Als u te lang roofbouw pleegt op uw lichaam en geest, kan uw overspannenheid langzaam overgaan in een burn-out. Indien u burn-out bent, moet u doorgaans een (langere) tijd stoppen met werken en andere activiteiten om volledig te herstellen. De, meestal jarenlange, overbelasting heeft ervoor gezorgd dat u langzaam opgebrand bent. Het herstel van een burn-out duurt dan ook vele malen langer en vergt een meer geleidelijke opbouw dan het herstel van overspanning. Dit is vaak een proces van jaren. 

Symptomen burn-out 

Indien u jarenlang overbelast bent, dan is de kans groot dat, naast de symptomen van overspannenheid, ook andere fysieke en mentale klachten ontstaan. Bij een burn-out kunt u de grip verliezen op uw leven en onderstaande symptomen kunnen dan voorkomen:

- lichamelijke en geestelijke uitputting
- opladen lukt niet meer
- constant gespannen
- nergens meer toe kunnen komen
- gevoelens van incompetentie en falen
- irritatie en woedeaanvallen
 

Behandeling overspannen en burn-out

De mate van overspannenheid en de ernst van een burn-out verschilt van persoon tot persoon. De klachten kunnen sterk variëren in ernst, duur en ook de aard van de symptomen kunnen verschillen. Elke behandeling is daarom ook maatwerk. We maken tijdens de behandeling veelal gebruik van cognitieve gedragstherapie, toegespitst op wat u nodig heeft. 

E-health

Behandeling van burn-out in Emmen
Ter ondersteuning van de behandeling bij overspannenheid en burn-out maken wij gebruik van de E-health modules van therapieland

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. De therapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloedt én in stand worden door gedachten en gedrag. De insteek van cognitieve gedragstherapie is klacht- en probleemgericht. Het betreft een vorm van therapie die u leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Er zijn bepaalde denkpatronen en bijbehorend gedrag hebben geleid tot een burn-out. U leert deze denkpatronen en gedragingen te herkennen en ze vervolgens ook te veranderen. U leert vaardigheden aan, die u helpen omgaan met stressvolle situaties. Denk hierbij aan het vergroten van uw assertiviteit, ‘nee’ durven zeggen en/of het verbeteren van conflicthantering. Het inzichtelijk maken van de herkomst van overspannen of burn-out (op het niveau van denken doen, voelen), kan leiden tot (positieve) veranderingen in uw leven.  

Wat kunt u zelf doen?

Om de symptomen van overspannenheid en/of burn-out te verminderen zijn onderstaande zaken van groot belang om uw herstel sneller te laten verlopen:

- Kies voor uzelf: u heeft te lang uw eigen behoeften genegeerd.
- Aanvaard hulp: de steun van uw partner, gezin en vrienden zijn erg belangrijk in deze periode.
- Bouw uw energie op: rust en slaap voldoende. Zorg voor structuur in uw dag: regelmaat helpt u om grip op uw leven te houden.
- Zorg voor een regelmatig slaap- en eetpatroon.
- Beweeg regelmatig (15/30 minuten per dag) en zoek de buitenlucht op.
- Zorg voor de nodige ontspanning.

Aanpassingsstoornis (incl. overspanning en burn-out)

Een aanpassingsstoornis wordt in de DSM-5 gedefinieerd als emotionele en gedragsmatige symptomen die binnen drie maanden ontstaan als reactie op een aanwijsbare stressor.Hierbij moet het lijden ernstiger zijn dan op basis van de ernst en intensiteit van de stressor verwacht kan worden en moeten de symptomen leiden tot duidelijke beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. De volledige beschrijving van de aandoening luidt: A. De ontwikkeling van emotionele of gedragsmatige symptomen als reactie op een of meer aanwijsbare stressoren die optreden binnen drie maanden na het begin van de stressor(en). B. Deze symptomen of gedragingen zijn klinisch significant, zoals blijkt uit een of beide van de volgende kenmerken: Duidelijke lijdensdruk die niet in verhouding staat met de ernst of intensiteit van de stressor, rekening houdend met de externe context en de culturele factoren die de ernst en presentatie van de symptomen kunnen beïnvloeden. Significante beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. C. De stressorgerelateerde stoornis voldoet niet aan de criteria voor een andere psychische stoornis en is niet slechts een exacerbatie van een reeds bestaande psychische stoornis. D. De symptomen zijn geen uitingen van normale rouw. E. Zodra de stressor of de gevolgen daarvan zijn verdwenen, persisteren de symptomen niet langer dan nog eens zes maanden.

Rouw

De diagnose aanpassingsstoornis kan bij rouw worden toegekend wanneer de intensiteit, de kwaliteit of de nawerking van het verdriet na de dood van een geliefd persoon groter is dan wat normaal verwacht mag worden, rekening houdend met culturele, religieuze of bij de leeftijd passende normen. De verwerking van het verlies stagneert en gaat samen met lijdensdruk en disfunctioneren op één of meer gebieden. Een meer specifieke verzameling van met rouw samenhangende symptomen heet persisterende complexe rouwstoornis.

Chronische of levensbedreigende aandoening

Ook een chronische of levensbedreigende somatische aandoening is een belangrijke stressor die aanleiding kan geven tot het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis. Dit geldt met name voor oncologische aandoeningen. Zie voor aanvullende informatie de Richtlijn Aanpassingstoornis bij patiënten met kanker. Het krijgen van een chronische of levensbedreigende somatische aandoening leidt doorgaans tot diverse fysieke en psychologische stressoren. Het karakter van de aandoening geeft vaak aanleiding tot existentiële vragen. De combinatie van psychische en lichamelijke stressoren maakt de omgang hiermee extra lastig. De aanpassingsstoornis bij een chronische of levensbedreigende somatische aandoening is deels te verklaren vanuit een psychische stressreactie maar kan ook berusten op ziektegedrag zonder sombere stemming, waarbij de zieke zich terugtrekt uit zijn omgeving, meer slaapt, slechter eet, geen seksuele belangstelling heeft en niet op normale wijze participeert in sociale interactie. Ook na het afronden van een behandeltraject kunnen patiënten klachten ontwikkelen.

Behandeling aanpassingsstoornis

Psychologische behandelingen en psychotherapie zijn geïndiceerd bij stagnatie in het herstel. Er is een verscheidenheid aan psychologische behandelingen en psychotherapieën die zijn gericht op herstel bij A-OB. Deze behandelingen lijken allemaal iets effectiever dan een afwachtend beleid. Geen enkele behandeling is duidelijk effectiever dan de andere. De keuze voor het soort psychologische behandeling en psychotherapie hangt af van de voorkeur van de patiënt, de fase van herstel waarin de patiënt zich bevindt en de aard en complexiteit van de problematiek. Vaak zal niet een specifieke behandeling worden gebruikt maar elementen van meerdere behandelingen, afhankelijk van hoe het herstelproces vordert.

E-Health

Behandeling van burn-out in Emmen
Bij de behandeling van Burnout en Overspannenheid maken wij onder ander gebruik van de E-health modules van therapieland. 
Super Psycholoog NIP Psycholoog Basis GGZ Emmen Groningen
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen
Bert Super NVGZP psycholoog emmen en groningen
NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels circa 3.200 leden.
Keurmerk bert super psycholoog emmen en groningen
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Een psycholoog laat met het keurmerk zien dat hij zich extra inspant voor de juiste zorg
BIG register voor GZ psychologen
Het BIG-register is een Nederlands register waarin een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Hieronder valt ook de GZ psycholoog.