Geheimhouding en Registratie

Alles wat u uw psycholoog vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt over u of over uw behandeling. Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier en recht op een kopie van officiële verslagen en brieven. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het centraal opslaan van uw gegevens door het tekenen van een Privacyverklaring. Deze is in de praktijk verkrijgbaar.

Samenwerking met uw Huisarts

In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan nadere informatie over eerdere behandelingen of medicamenteuze ondersteuning of advies. Ook is het gebruikelijk om na afsluiting van de behandeling een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Overleg of informatieoverdracht gebeurd altijd na uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast is er met een aantal huisartsen regelmatig overleg dat als doel heeft de samenwerking tussen huisartsen, POH, Basis GGZ en Specialistische GGZ te evalueren en verbeteren om zodoende de GGZ verder te verbeteren. Een overzicht van collega's met wie wij regelmatig samenwerken staat in het kwaliteitsstatuut

Samenwerking met andere collega's

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen en te verbeteren heeft uw psycholoog intervisie met collega psychologen en psychotherapeuten uit de regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden problemen of vragen betreffende een behandeling met elkaar besproken. De casuïstiek is geanonimiseerd. Tevens bestaat de mogelijkheid dat uw psycholoog, na overleg met u, een collega betrekt bij de behandeling. Er kan dan sprake zijn van het inwinnen van advies aangaande een diagnose of behandeling, of sprake zijn van overname van (een deel van) de behandeling. U kunt hierbij denken een psychiater, een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, kindertherapeut, fysiotherapeut, diëtiste enz.

Geheimhouding en Registratie

Alles wat u uw psycholoog vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de psycholoog. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt geen informatie aan anderen verstrekt over u of over uw behandeling. Van uw behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier en recht op een kopie van officiële verslagen en brieven. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw psycholoog mag uw dossier inzien. Indien een psycholoog binnen de psychologenpraktijk de behandeling geheel of gedeeltelijk overneemt, heeft deze ook inzage in uw dossier. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier.

U kunt bezwaar maken tegen het centraal opslaan van uw gegevens door het tekenen van een Privacyverklaring. Deze is in de praktijk verkrijgbaar.

Samenwerking met uw Huisarts

In het belang van uw behandeling kan het nuttig zijn om te overleggen met uw huisarts c.q. verwijzer. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan nadere informatie over eerdere behandelingen of medicamenteuze ondersteuning of advies. Ook is het gebruikelijk om na afsluiting van de behandeling een eindrapportage te sturen naar de huisarts/verwijzer. Overleg of informatieoverdracht gebeurd altijd na uw uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast is er met een aantal huisartsen regelmatig overleg dat als doel heeft de samenwerking tussen huisartsen, POH, Basis GGZ en Specialistische GGZ te evalueren en verbeteren om zodoende de GGZ verder te verbeteren.

Samenwerking met andere collega's

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen en te verbeteren heeft uw psycholoog intervisie met collega psychologen en psychotherapeuten uit de regio. Tijdens deze bijeenkomsten worden problemen of vragen betreffende een behandeling met elkaar besproken. De casuïstiek is geanonimiseerd. Tevens bestaat de mogelijkheid dat uw psycholoog, na overleg met u, een collega betrekt bij de behandeling. Er kan dan sprake zijn van het inwinnen van advies aangaande een diagnose of behandeling, of sprake zijn van overname van (een deel van) de behandeling. U kunt hierbij denken een psychiater, een klinisch psycholoog, een psychotherapeut, kindertherapeut, fysiotherapeut, diëtiste enz.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen
NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels circa 3.200 leden.
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg
Het BIG-register is een Nederlands register waarin het basisberoep is opgenomen van individuen werkzaam in aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg.