Vergoeding behandeling Basis GGZ

Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar wordt uw behandeling volledig vergoed. Het deel van de kosten dat u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar is in dat geval voor rekening van onze praktijk. 


De praktijk heeft voor 2023 geen contract met VGZ en CZ.
De praktijk heeft voor 2024 geen contract met VGZ en CZ.


Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is ook mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Veelgestelde vragen over vergoedingen

Moet ik de kosten voor de behandeling eerst zelf betalen?
Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. hoeft u de kosten voor de behandeling niet eerst zelf te betalen. Wij dienen de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Als u bij CZ verzekerd bent, ontvangt u maandelijks een factuur van ons. U kunt de factuur daarna zelf declareren bij CZ.
Hoe hoog is het eigen risico?
Het eigen risico bedraagt 385 euro. Tenzij u uw eigen risico hebt verhoogt. In dat geval geldt dit hogere eigen risico.
Kan ik de kosten voor behandeling ook zelf betalen?
U kunt de kosten voor de behandeling ook zelf betalen. U bent dan ook geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
Worden alle soorten behandelingen vergoed?
Nee, niet alle soorten behandeling worden vergoed vanuit de basis verzekering. Behandelingen waarvan het effect (nog) niet is aangetoond volgens de huidige wetenschappelijk normen, worden bijvoorbeeld niet vergoed. Een compleet overzicht van deze behandeling vindt u in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland.
Wat zijn de kosten voor een behandeling als ik deze zelf wil betalen?
U kunt er altijd voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. In dat geval hanteren wij de NZA tarieven. Deze tarieven vindt u hier

Vergoedingen

Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar wordt uw behandeling volledig vergoed. U hoeft in dat geval niet een deel van de kosten zelf te betalen. Het deel van de kosten dat u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar komt in dat geval voor rekening van de praktijk (met uitzondering van het eigen risico).  De praktijk heeft in 2023 geen contract met VGZ en CZ. 

Uitzonderingen

Een aantal aandoeningen komen niet in aanmerking voor behandeling met vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor: 

1. Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik.

2. Relatieproblematiek.

3. Arbeidsgerelateerde problematiek (tenzij sprake van een DSM-stoornis).

4. Behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.

5. Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

Een afspraak afzeggen, no show beleid

Indien een afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. In het weekend kan onze voicemail ingesproken worden. Op deze manier hebben wij de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. Voor afspraken die te laat worden afgezegd (korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak), ongeacht de reden daarvoor, wordt 82 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intake of onderzoeksafspraken. Als u zonder afmelding niet bent verschenen op een gemaakte afspraak, wordt het volledige no show tarief in rekening gebracht. 
Bij meerdere gemiste afspraken zal de behandeling worden afgesloten. 

Uitgebreide informatie over vergoedingen in de BGGZ

Er zijn een aantal uitzonderingen als het gaat om vergoeding van uw behandeling. Uw huisarts kent deze uitzonderingen. Dat betekent dat een verwijsbrief van uw huisarts voldoende is voor een vergoeding van uw behandeling. Wilt u meer informatie over de  regels bij vergoeding dan kunnen wij u verwijzen naar onderstaande bronnen:

-De circulaire van Zorgverzekeraars Nederland met een lijst van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (juni 2017).
-De lijst uit het rapport van het CVZ uit 2013 over geneeskundige GGZ, gebaseerd op de DSM IV.
-Het rapport van het Zorginstituut Nederland over vergoeding van ‘nieuwe’ DSM-5 stoornissen (december 2014).
-Het standpunt van het Zorginstituut over de zogenaamde ‘andere gespecificeerde stoornissen’ (januari 2016). Uitgangspunt hierbij is dat behandelingen moeten voldoen aan “de stand van de wetenschap en de praktijk”.