Vergoeding behandeling Basis GGZ

De praktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars (met uitzondering van DSW, Caresq en ONVZ). Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U bent dus geen aanvullende verzekering nodig. Cliënten die verzekerd zijn bij DSW, Caresq en ONVZ krijgen slechts een deel van hun behandeling vergoed.

Voorwaarde voor volledige vergoeding of gedeeltelijke vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Veelgestelde vragen over vergoedingen

Moet ik de kosten voor de behandeling eerst zelf betalen?
Nee. U hoeft de kosten voor de behandeling niet eerst zelf te betalen. Wij dienen de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. 
Hoe hoog is het eigen risico?
Het eigen risico bedraagt 385 euro. Tenzij u uw eigen risico hebt verhoogt. In dat geval geldt dit hogere eigen risico.
Kan ik de kosten voor behandeling ook zelf betalen?
U kunt de kosten voor de behandeling ook zelf betalen. U bent dan ook geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
Worden alle soorten behandelingen vergoed?
Nee, niet alle soorten behandeling worden vergoed vanuit de basis verzekering. Behandelingen waarvan het effect (nog) niet is aangetoond volgens de huidige wetenschappelijk normen, worden bijvoorbeeld niet vergoed. Een compleet overzicht van deze behandeling vindt u in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland.
Wat zijn de kosten voor een behandeling als ik deze zelf wil betalen?
U kunt er altijd voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. In dat geval hanteren wij de NZA tarieven. Deze tarieven vindt u hier

Vergoedingen

De praktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars (met uitzondering van DSW, Caresq en ONVZ). Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt dus geen aanvullende verzekering nodig. Bent u verzekerd bij DSW, Caresq of ONVZ? Dan krijgt u slechts een deel van de behandeling vergoed.

Een voorwaarde voor volledige vergoeding of gedeeltelijke vergoeding uit het basispakket is onder andere dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Zorgprestatiemodel: Nieuwe afspraken bekostiging GGZ 

Op dit moment sturen wij aan het einde van je behandeltraject de rekening aan je zorgverzekeraar voor het totale aantal gesprekken dat je hebt gehad. Dat verandert vanaf 2022. Vanaf 2022 sturen wij wekelijks een rekening aan jouw verzekeraar voor de consulten (gesprekken) die je in de week daarvoor hebt gehad met jouw behandelaar. 

Deze nieuwe manier van factureren is bepaald door het ministerie van VWS en is onderdeel van het zorgprestatiemodel. 

Het zorgprestatiemodel heeft geen invloed op de inhoud van je behandeling, maar kan wel van invloed zijn op het eigen risico dat je moet betalen. Uitgebreide uitleg over de gevolgen van het Zorgprestatiemodel op bijvoorbeeld je eigen risico vind je op de website van de LVVP:
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/ 

Algemene informatie over het Zorgprestatiemodel vind je op:
https://www.zorgprestatiemodel.nl

Zorgprestatiemodel: Nieuwe afspraken bekostiging GGZ 

Op dit moment sturen wij aan het einde van je behandeltraject de rekening aan je zorgverzekeraar voor het totale aantal gesprekken dat je hebt gehad. Dat verandert vanaf 2022. Vanaf 2022 sturen wij wekelijks een rekening aan jouw verzekeraar voor de consulten (gesprekken) die je in de week daarvoor hebt gehad met jouw behandelaar. Deze nieuwe manier van factureren is bepaald door het ministerie van VWS en is onderdeel van het zorgprestatiemodel..
Het zorgprestatiemodel heeft geen invloed op de inhoud van je behandeling, maar kan wel van invloed zijn op het eigen risico dat je moet betalen.
Uitgebreide uitleg over de gevolgen van het Zorgprestatiemodel op bijvoorbeeld je eigen risico vind je op de website van de LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Algemene informatie over het Zorgprestatiemodel vind je op: https://www.zorgprestatiemodel.nl

Uitzonderingen

Een aantal aandoeningen komen niet in aanmerking voor behandeling met vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor: 

1. Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik.

2. Relatieproblematiek.

3. Arbeidsgerelateerde problematiek (tenzij sprake van een DSM-stoornis).

4. Behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.

5. Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

Een afspraak afzeggen, no show beleid

Indien een afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. In het weekend kan onze voicemail ingesproken worden. Op deze manier hebben wij de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. Voor afspraken die te laat worden afgezegd (korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak), ongeacht de reden daarvoor, wordt 82 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intake of onderzoeksafspraken. Als u zonder afmelding niet bent verschenen op een gemaakte afspraak, wordt het volledige no show tarief in rekening gebracht. 
Bij meerdere gemiste afspraken zal de behandeling worden afgesloten. 

Uitgebreide informatie over vergoedingen in de BGGZ

Er zijn een aantal uitzonderingen als het gaat om vergoeding van uw behandeling. Uw huisarts kent deze uitzonderingen. Dat betekent dat een verwijsbrief van uw huisarts voldoende is voor een vergoeding van uw behandeling. Wilt u meer informatie over de  regels bij vergoeding dan kunnen wij u verwijzen naar onderstaande bronnen:

-De circulaire van Zorgverzekeraars Nederland met een lijst van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (juni 2017).
-De lijst uit het rapport van het CVZ uit 2013 over geneeskundige GGZ, gebaseerd op de DSM IV.
-Het rapport van het Zorginstituut Nederland over vergoeding van ‘nieuwe’ DSM-5 stoornissen (december 2014).
-Het standpunt van het Zorginstituut over de zogenaamde ‘andere gespecificeerde stoornissen’ (januari 2016). Uitgangspunt hierbij is dat behandelingen moeten voldoen aan “de stand van de wetenschap en de praktijk”.