Vergoedingen | Basis GGZ

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U bent dus geen aanvullende verzekering nodig. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Vergoedingen

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U bent dus geen aanvullende verzekering nodig. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Uitzonderingen

Een aantal aandoeningen komen niet in aanmerking voor behandeling met vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor: 

1. Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik.

2. Relatieproblematiek.

3. Arbeidsgerelateerde problematiek (tenzij sprake van een DSM-stoornis).

4. Behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.

5. Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

Veelgestelde vragen over vergoedingen

Moet ik de kosten voor de behandeling eerst zelf betalen?
Nee. U hoeft de kosten voor de behandeling niet eerst zelf te betalen. Wij dienen de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar.
Hoe hoog is het eigen risico?
Het eigen risico bedraagt 384 euro. Tenzij u uw eigen risico hebt verhoogt. In dat geval geldt dit hogere eigen risico.
Kan ik de kosten voor behandeling ook zelf betalen?
U kunt de kosten voor de behandeling ook zelf betalen. U bent dan ook geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
Worden alle soorten behandelingen vergoed?
Nee, niet alle soorten behandeling worden vergoed vanuit de basis verzekering. Behandelingen waarvan het effect (nog) niet is aangetoond volgens de huidige wetenschappelijk normen, worden bijvoorbeeld niet vergoed. Een compleet overzicht van deze behandeling vindt u in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland.
Wat zijn de kosten voor een behandeling als ik deze zelf wil betalen?
De basis GGZ kent drie pakketten afhankelijk van de ernst van uw klachten. De duur en kosten van deze pakketten worden tot stand gebracht door de Nederlandse Zorgautoriteit. 
Code Prestatie 
Tarief
180001 Kort
507,63
180002 Middel
864,92
180003 Intensief
1356,25
180004 Chronisch
1251,70

Uitgebreide informatie over vergoedingen in de BGGZ

Er zijn een aantal uitzonderingen als het gaat om vergoeding van uw behandeling. Uw huisarts kent deze uitzonderingen. Dat betekent dat een verwijsbrief van uw huisarts voldoende is voor een vergoeding van uw behandeling. Wilt u meer informatie over de  regels bij vergoeding dan kunnen wij u verwijzen naar onderstaande bronnen:

-De circulaire van Zorgverzekeraars Nederland met een lijst van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (juni 2017).
-De lijst uit het rapport van het CVZ uit 2013 over geneeskundige GGZ, gebaseerd op de DSM IV.
-Het rapport van het Zorginstituut Nederland over vergoeding van ‘nieuwe’ DSM-5 stoornissen (december 2014).
-Het standpunt van het Zorginstituut over de zogenaamde ‘andere gespecificeerde stoornissen’ (januari 2016). Uitgangspunt hierbij is dat behandelingen moeten voldoen aan “de stand van de wetenschap en de praktijk”.