Vergoeding behandeling Basis GGZ

Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar wordt uw behandeling volledig vergoed. Het deel van de kosten dat u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar is in dat geval voor rekening van onze praktijk. 


Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is ook mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Veelgestelde vragen over vergoedingen

Moet ik de kosten voor de behandeling eerst zelf betalen?
Als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. hoeft u de kosten voor de behandeling niet eerst zelf te betalen. Wij dienen de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Als u bij CZ verzekerd bent, ontvangt u maandelijks een factuur van ons. U kunt de factuur daarna zelf declareren bij CZ.
Hoe hoog is het eigen risico?
Het eigen risico bedraagt 385 euro. Tenzij u uw eigen risico hebt verhoogt. In dat geval geldt dit hogere eigen risico.
Kan ik de kosten voor behandeling ook zelf betalen?
U kunt de kosten voor de behandeling ook zelf betalen. U bent dan ook geen verwijsbrief van uw huisarts nodig. 
Worden alle soorten behandelingen vergoed?
Nee, niet alle soorten behandeling worden vergoed vanuit de basis verzekering. Behandelingen waarvan het effect (nog) niet is aangetoond volgens de huidige wetenschappelijk normen, worden bijvoorbeeld niet vergoed. Een compleet overzicht van deze behandeling vindt u in de circulaire van Zorgverzekeraars Nederland.
Wat zijn de kosten voor een behandeling als ik deze zelf wil betalen?
U kunt er altijd voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. In dat geval hanteren wij de NZA tarieven. Deze tarieven vindt u hier

Vergoedingen

Uw behandeling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Ook als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar wordt uw behandeling volledig vergoed. Het deel van de kosten dat u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar is in dat geval voor rekening van onze praktijk.

De praktijk heeft voor 2024 geen contract met VGZ en CZ. 

Uitzonderingen

Een aantal aandoeningen komen niet in aanmerking voor behandeling met vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor: 

1. Geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik.

2. Relatieproblematiek.

3. Arbeidsgerelateerde problematiek (tenzij sprake van een DSM-stoornis).

4. Behandeling van aanpassingsstoornissen, behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of -mishandeling.

5. Behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen.

Een afspraak afzeggen, no show beleid

Voor een afspraak met u reserveren wij tijd en ruimte. De kosten voor onze tijd en ruimte brengen wij in rekening bij uw zorgverzekeraar. Dit kan echter alleen als u naar uw afspraak komt. Als u niet naar uw afspraak komt, kunnen wij de door ons gemaakte kosten niet in rekening brengen bij uw zorgverzekering. Daarom brengen wij een deel van de kosten die wij maken als u niet op uw afspraak verschijnt, bij u in rekening. Wij doen dit niet als u uw afspraak minimaal 48 uur van te voren afzegt. Want door op tijd kenbaar te maken dat u niet naar uw afspraak kunt komen, geeft u ons de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip. Voor afspraken die te laat worden afgezegd (korter dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak), wordt 100 euro in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intakegesprek of voor onderzoeksafspraken. 

Uitgebreide informatie over vergoedingen in de BGGZ

Er zijn een aantal uitzonderingen als het gaat om vergoeding van uw behandeling. Uw huisarts kent deze uitzonderingen. Dat betekent dat een verwijsbrief van uw huisarts voldoende is voor een vergoeding van uw behandeling. Wilt u meer informatie over de  regels bij vergoeding dan kunnen wij u verwijzen naar onderstaande bronnen:

-De circulaire van Zorgverzekeraars Nederland met een lijst van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (juni 2017).
-De lijst uit het rapport van het CVZ uit 2013 over geneeskundige GGZ, gebaseerd op de DSM IV.
-Het rapport van het Zorginstituut Nederland over vergoeding van ‘nieuwe’ DSM-5 stoornissen (december 2014).
-Het standpunt van het Zorginstituut over de zogenaamde ‘andere gespecificeerde stoornissen’ (januari 2016). Uitgangspunt hierbij is dat behandelingen moeten voldoen aan “de stand van de wetenschap en de praktijk”.