Behandeling in de Praktijk
Wij bieden behandeling van psychische klachten en aandoeningen in de Basis GGZ. Behandeling in de Basis GGZ is meestal kortdurend wanneer er sprake is van lichte tot matig ernstige klachten. U kunt een afspraak maken door ons te bellen of te mailen. Of u kunt direct een afspraak inplannen in onze online agenda.  
Online Behandeling
Sinds 2019 bieden wij ook online behandelingen. De gesprekken met de psycholoog vinden dan niet in de praktijk plaats maar via videobellen. Wij doen dit onder de naam Psycholoog.online. De online behandeling wordt volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar. U kunt zelf een afspraak inplannen voor een intakegesprek.
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Een psycholoog laat met het keurmerk zien dat hij zich extra inspant voor de juiste zorg
Het BIG-register is een Nederlands register waarin een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Hieronder valt ook de GZ psycholoog. 

Over ons
De praktijk staat voor een persoonlijke benadering. Als psycholoog vinden we het belangrijk dat u uw verhaal kunt, en wilt vertellen. In de behandelingen maken we gebruik van technieken uit meerdere therapeutische richtingen binnen de psychologie. Waaronder EMDR en inzicht gevende gesprekstherapie. De nadruk in de behandeling ligt vaak op cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat gedrag, emoties en denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Cognitieve gedragstherapie is een praktische benadering waarvan de effecten wetenschappelijk zijn bewezen.
Vergoedingen
De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars (met uitzondering van de merken van Caresq waaronder; Besured, Promovendum, National Academic). Dat betekent dat de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U bent dus geen aanvullende verzekering nodig. Voorwaarde voor vergoeding uit het basispakket is o.a. dat er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere zorgverlener, op basis van een vermoeden van een DSM-stoornis. Behandeling binnen de basis GGZ zonder verwijsbrief is mogelijk. In dat geval kunnen de kosten voor de behandeling niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen
NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels circa 3.200 leden.
Behandeling in de Praktijk
Wij bieden behandeling van psychische klachten en aandoeningen in de Basis GGZ. Behandeling in de Basis GGZ is meestal kortdurend wanneer er sprake is van lichte tot matig ernstige klachten. U kunt een afspraak maken door ons te bellen of te mailen. Of u kunt direct een afspraak inplannen in onze online agenda.  
Online Behandeling
Sinds 2019 bieden wij ook online behandelingen. De gesprekken met de psycholoog vinden dan niet in de praktijk plaats maar via videobellen. Wij doen dit onder de naam Psycholoog.online. De behandeling wordt volledig vergoedt door uw zorgverzekeraar. U kunt zelf een afspraak inplannen voor een intakegesprek.
Vergoedingen
De praktijk staat voor een persoonlijke benadering. Als psycholoog vinden we het belangrijk dat u uw verhaal kunt, en wilt vertellen. In de behandelingen maken we gebruik van technieken uit meerdere therapeutische richtingen binnen de psychologie. Waaronder EMDR en inzicht gevende gesprekstherapie. De nadruk in de behandeling ligt vaak op cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat gedrag, emoties en denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Cognitieve gedragstherapie is een praktische benadering waarvan de effecten wetenschappelijk zijn bewezen.

Wat we doen

Wat we doen

De praktijk staat voor een persoonlijke benadering. Als psycholoog vinden we het belangrijk dat u uw verhaal kunt, en wilt vertellen. In de behandelingen maken we gebruik van technieken uit meerdere therapeutische richtingen binnen de psychologie. Waaronder EMDR en inzicht gevende gesprekstherapie. De nadruk in de behandeling ligt vaak op cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie heeft als uitgangspunt dat gedrag, emoties en denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Cognitieve gedragstherapie is een praktische benadering waarvan de effecten wetenschappelijk zijn bewezen.

Werkwijze

Aanmelden voor behandeling kan via het contactformulier op de website. U kunt ook bellen met de praktijk of direct een intakegesprek plannen via onze online agenda. Het eerste gesprek is bedoeld ter kennismaking en om de klachten die reden zijn voor aanmelding zo goed mogelijk in kaart te brengen. We kijken dan naar factoren die de klachten hebben veroorzaakt of versterken en in stand houden. Ook kijken we naar wat u zelf al doet of hebt gedaan om de klachten te verhelpen of te doen verminderen.
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. De vereniging behartigt de belangen
NVGzP staat voor Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen. NVGzP is eind 2012 opgericht en telt inmiddels circa 3.200 leden.
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Een psycholoog laat met het keurmerk zien dat hij zich extra inspant voor de juiste zorg
Het BIG-register is een Nederlands register waarin een aantal beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn opgenomen. Hieronder valt ook de GZ psycholoog. 

Over de Praktijk

Wij zijn een kleinschalige, vrijgevestigde psychologiepraktijk voor basis GGZ met een praktijk in Emmen en Groningen. De GZ psycholoog in de basis GGZ is generalist en verricht diagnostiek en behandeling van psychische klachten of stoornissen bij volwassenen. Het doel van de behandeling is het functioneren van de cliënt in korte tijd te herstellen of te verbeteren. Behandeling door de psycholoog kan betrekking hebben op specifieke klachten. Bijvoorbeeld het verminderen van somberheidsklachten, angst- en spanningsklachten of een negatief zelfbeeld. Of op de verwerking van pijnlijke ervaringen. Daarnaast kan er sprake zijn van klachten die minder specifiek zijn zoals een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop het leven gaat. 

Coronavirus (COVID-19)

De praktijk is geopend voor alle lopende en nieuwe behandelingen. In verband met het beperken van het besmettingsgevaar met het Coronavirus (COVID-19) volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we geen handen schudden en voldoende afstand houden. Als u verkoudheidsklachten hebt, kan uw afspraak niet doorgaan. U kunt uw afspraak in dat geval telefonisch of per email afzeggen. Als u ondanks de voorzorgsmaatregelen liever niet naar de praktijk komt voor uw afspraak bieden wij de mogelijkheid om uw afspraak telefonisch of via beeldbellen plaats te laten vinden. U kunt in dat geval contact opnemen met uw behandelaar.